REKOMENDACJE

Oto wypowiedzi nauczycielek:

„Warsztaty dramowe tego typu są niezmiernie potrzebne dzieciom w wieku przedszkolnym. Pomagają w zdobywaniu umiejętności rozpoznawania, a potem konstruktywnego reagowania i wyrażania swoich emocji. (…) uczą empatii i współczucia”.

Wychowawczyni Samorządowego Przedszkola Nr 11 w Krakowie

„Pomagają dzieciom, a także nam, nauczycielkom, w pokonywaniu trudnych sytuacji, mających miejsce w grupie w codziennym funkcjonowaniu”.

Wychowawczyni Samorządowego Przedszkola Nr 13 w Krakowie

„Warsztaty prowadzone przez fantastyczne Panie pozwalają dzieciom zrozumieć siebie, uczą też być wrażliwym na innych. Dzieci z mojej grupy bardzo przeżywają każde zajęcia, niejednokrotnie wykonują w domu rekwizyty – symbole używane podczas warsztatów, by np. za pomocą „antenki uczuć” sprawdzić, co mogą czuć inni w jakiejś sytuacji”.

Wychowawczyni Przedszkola „Pod Gwiazdkami” w Krakowie

„Dla nas, nauczycieli, uczestniczenie w tych zajęciach daje okazję do obserwacji dzieci w nowych sytuacjach, ale też do podnoszenia naszego warsztatu metodycznego”.

Wychowawczyni Przedszkola „Pod Gwiazdkami” w Krakowie

„Podczas warsztatów prowadzące wykorzystywały ciekawe, często niespotykany pomoce, na przykład instrumenty, które dodawały nastroju bajkom i dzieci mogły na nich grać. (…) Uważam, że w każdym przedszkolu powinny być prowadzone takie warsztaty”.

Wychowawczyni Samorządowego Przedszkola Nr 5 w Krakowie