WARSZTATY DLA DZIECI

Z BAJKĄ W  ŚWIAT EMOCJI

Program dramowych warsztatów skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i ma na celu rozwijać kompetencje emocjonalne uczestników.  Warsztaty zbudowane są w oparciu o autorską fabułę (bajkę), podczas której dzieci wcielają się w role bohaterów (bohatera zbiorowego), rozmawiają z postaciami z bajki, które są rozzłoszczone, smutne lub wystraszone, pomagają im zrozumieć ich zachowanie, motywy, emocje. Tym samym, dzieci uczą się rozpoznawać i nazywać swoje emocje, emocje innych, szukają sposobów konstruktywnego ich wyrażania. Poprzez ciekawą fabułę i zadania do wykonania dzieci mają możliwość przećwiczenia konkretnych zachowań. Uczą się, co robić, gdy przeżywa się trudne emocje, a także jak zachować się, gdy przeżywa je ktoś inny. Bajki kończą się szczęśliwie, co zapewnia dzieciom poczucie sukcesu i sprawczości.

Organizacja warsztatów:

Program warsztatów dramowych obejmuje 10 zajęć na cały rok szkolny (po jednym na każdy miesiąc) dotyczących świata emocji, zachowań społecznych czy wartości;

Warsztaty prowadzone są przez dwie trenerki na terenie zainteresowanej placówki (szkoła, przedszkole);

Wychowawcy grup otrzymują materiały dotyczące prowadzonego tematu z propozycjami ćwiczeń;

Prowadzimy konsultacje z wychowawcami grup i dostosowujemy warsztaty do potrzeb grupy.

Aktualnie realizujemy trzy cykle:

CYKL I: Z bajką w świat emocji – cykl 10 warsztatów o różnych emocjach (podstawowych i wtórnych), zróżnicowany w zależności od wieku odbiorców i odbiorczyń (wersja dla 3-latków to praca głównie nad emocjami podstawowymi). Bajki zbudowane są według  autorskich pomysłów.

CYKL II: Bajki o postawach społecznych – cykl 10 warsztatów kształtujących umiejętności prospołeczne, których opanowanie na wczesnych etapach życia  sprzyja budowaniu pozytywnych relacji w przedszkolu, a także w dalszym życiu.

CYKL III: Z bajką w świat wartości – cykl 10 bajek, których celem jest rozwijanie wrażliwości moralnej i społecznej uczestników i uczestniczek.

Celem wszystkich trzech cykli jest rozwijanie u dzieci inteligencji emocjonalnej, na którą składają się umiejętności rozpoznawania i nazywania swoich i czyichś stanów emocjonalnych, umiejętności wyrażania emocji w sposób akceptowalny społecznie, z dbałością o siebie i innych. IE jest istotnym czynnikiem chroniącym młode osoby przed podejmowaniem ryzykownych relacji i zachowań, dlatego warsztaty te można traktować jak profilaktykę witaminową dla najmłodszych.

Warsztaty prowadzone są przez zespół psycholożek, pedagożek i trenerek, które stale poddają swoją pracę ewaluacji. Zależy nam na podnoszeniu jakości naszej pracy, dlatego aktualnie program ten realizujemy  w oparciu o standardy jakości PARPA – jesteśmy w trakcie starania się o jej rekomendację.