WARSZTATY DLA DZIECI

WARSZTATY DRAMOWE DLA DZIECI

Program dramowych warsztatów skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i ma na celu rozwijać kompetencje emocjonalne uczestników.  Warsztaty zbudowane są w oparciu o autorską fabułę (bajkę), podczas której dzieci wcielają się w role bohaterów (bohatera zbiorowego), rozmawiają z postaciami z bajki, które są rozzłoszczone, smutne lub wystraszone, pomagają im zrozumieć ich zachowanie, motywy, emocje. Tym samym, dzieci uczą się rozpoznawać i nazywać swoje emocje, emocje innych, szukają sposobów konstruktywnego ich wyrażania. Poprzez ciekawą fabułę i zadania do wykonania dzieci mają możliwość przećwiczenia konkretnych zachowań. Uczą się, co robić, gdy przeżywa się trudne emocje, a także jak zachować się, gdy przeżywa je ktoś inny. Bajki kończą się szczęśliwie, co zapewnia dzieciom poczucie sukcesu i sprawczości.

Organizacja warsztatów:

Program warsztatów dramowych obejmuje 10 zajęć na cały rok szkolny (po jednym na każdy miesiąc) dotyczących świata emocji, zachowań społecznych czy wartości;

Warsztaty prowadzone są przez dwie trenerki na terenie zainteresowanej placówki (szkoła, przedszkole);

Wychowawcy grup otrzymują materiały dotyczące prowadzonego tematu z propozycjami ćwiczeń;

Jesteśmy otwarte na konsultacje z wychowawcami grup i dostosowywanie warsztatów do potrzeb grupy.

Aktualnie realizujemy trzy cykle:

CYKL I: Z bajką w świat emocji – cykl 10 warsztatów o różnych emocjach (podstawowych i wtórnych), zróżnicowany w zależności od wieku odbiorców i odbiorczyń (wersja dla 3-latków to praca głównie nad emocjami podstawowymi). Bajki zbudowane są według  autorskich pomysłów.

CYKL II: Bajki o postawach społecznych – cykl 10 warsztatów kształtujących umiejętności prospołeczne, których opanowanie na wczesnych etapach życia  sprzyja budowaniu pozytywnych relacji w przedszkolu, a także w dalszym życiu.

CYKL III: Z bajką w świat wartości – cykl 10 bajek, których celem jest rozwijanie wrażliwości moralnej i społecznej uczestników i uczestniczek.

Warsztaty prowadzone są przez zespół psycholożek, pedagożek i trenerek, które stale poddają swoją pracę ewaluacji. Zależy nam na podnoszeniu jakości naszej pracy, dlatego aktualnie program ten realizujemy  w oparciu o standardy jakości PARPA – jesteśmy w trakcie uzyskiwania ich rekomendacji.

 

bank programów o udowodnionej skuteczności oraz edukacji opartej na najnowsze wiedzy o strategiach profilaktycznych. Odpowiedzią na tę potrzebę jest stworzenie Systemu Rekomendacji Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego.

Inteligencja emocjonalna, na którą składają się umiejętności rozpoznawania i nazywania swoich i czyichś stanów emocjonalnych, umiejętności wyrażania emocji w sposób akceptowalny społecznie, z dbałością o siebie i innych, jest istotnym czynnikiem chroniącym młode osoby przed wchodzeniem w zachowania ryzykowne oraz takież relacje, dlatego warsztaty te można traktować jak profilaktykę witaminową dla najmłodszych.

 

 

 

WARSZTATY TEATRALNE W KRAKOWSKICH SZKOŁACH

Warsztaty teatralne skierowane do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym to roczny cykl zajęć wprowadzający uczestników w arkana sztuki teatralnej.  Na zajęciach ćwiczymy dykcję, ruch sceniczny, pantomimę, bawimy się improwizując, rozwijamy wyobraźnię. Ważnym elementem naszej pracy jest drama – metoda edukacyjna polegająca na wchodzeniu w role, doświadczaniu różnych sytuacji i przeżywaniu ich w bezpiecznych warunkach.

Na warsztatach wykorzystujemy instrumenty intuicyjne, takie jak: kalimby, kije deszczowe, wietrzne dzwonki, bębny szamańskie czy oceaniczne. Pomagają one w stworzeniu niezwykłej atmosfery i muzycznego tła do ćwiczeń i etiud teatralnych.

Celem warsztatów teatralnych, które prowadzone są w oparciu o arteterapię, jest wszechstronny rozwój osobowy dzieci, które oprócz świadomości ciała, koncentracji i kultury słowa mogą rozwijać swoje zasoby osobowe oraz relacje w grupie.

 

PÓŁKOLONIE ARTYSTYCZNE

KARIMBA Warsztaty teatralne – arteterapia oraz TWÓRCZYDŁO Pracownia Twórczego Rozwoju  zapraszają dzieci w wieku 7-12 lat na  Artystyczne półkolonie w Krakowie. Miejsce: UPJP II, ul. Bernardyńska 3.

PROFILAKTYKA

Program profilaktyczny OTWIERACZ to kompleksowe podejście do szukania odpowiedzi na potrzeby dzieci w wieku szkolnym. Poczucie własnej wartości i uznanie grupy to główne potrzeby dzieci w wieku szkolnym, a zarazem kluczowe czynniki przeciwdziałające podejmowaniu zachowań ryzykownych.