DLA MŁODZIEŻY


Poczucie własnej wartości i uznanie grupy to główne potrzeby dzieci w wieku szkolnym, a zarazem kluczowe czynniki przeciwdziałające podejmowaniu zachowań ryzykownych. Program profilaktyczny OTWIERACZ to kompleksowe podejście do szukania odpowiedzi na potrzeby dzieci w wieku szkolnym.

Jest odpowiedzią na potrzeby młodzieży w wieku adolescencji, takie jak: poczucie swojej tożsamości, rozumienie siebie, identyfikacja swoich emocji, jasne i asertywne wyrażanie siebie, potrzeba uznania, dobre relacje z grupą rówieśniczą. To część edukacji, która w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych staje się istotnym elementem nauczania jako Self Science.

Nasza propozycja to warsztaty oparte o metodę dramy i arteterapii, zwiększające samoświadomość, stwarzające możliwość obserwowania siebie w bezpiecznych warunkach, przybliżające uczestniczki i uczestników do odpowiedzi na ważne dla nich pytania: Jaka/Jaki jestem? Co jest dla mnie ważne?

Przykładowe tematy warsztatów:

Ja w emocjach

Warsztaty z zakresu wspierania inteligencji emocjonalnej

Cele warsztatów:

 • Podniesienie wiedzy na temat emocji.
 • Emocje, stany emocjonalne, uczucia,
 • Nazywanie własnych emocji jako podstawa do rozumienia swoich potrzeb.

Zagadnienia poruszane podczas warsztatów:

 • Jak wyrażać emocje w sposób akceptowalny społecznie?
 • Jakie są konsekwencje tłumienia emocji?

Podczas warsztatu rozwijamy język dotyczący emocji oraz zastanawiamy się, jakie potrzeby za nimi stoją.

Ja – moja tożsamość. Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem

Warsztaty z zakresu samooceny i poczucia własnej wartości

Cele warsztatów:

 • Rozumienie składników samooceny. Akceptacja i uznanie siebie.
 • Zwiększenie świadomości o tym, że poczucie własnej wartości może być czynnikiem chroniącym przed destrukcją.
 • Twórcze wyrażanie siebie.

Zagadnienia poruszane podczas warsztatów:

 • Z czego budować wysoką samoocenę?
 • Co ma wspólnego zaufanie do siebie, intuicja oraz samoocena?

Podczas warsztatu dowiadujemy się, jakie są filary satysfakcjonującego życia, jak kontaktować się ze swoimi potrzebami, uczuciami, aspiracjami i motywacjami.

Ja – moje relacje.

Warsztaty z zakresu akceptacji i uznania innych

Cele warsztatów:

 • Zrozumienie perspektywy drugiej osoby.
 • Zwiększenie tolerancji na zachowania i wybory innych.
 • Pogłębienie empatii rówieśniczej.

Zagadnienia poruszane podczas warsztatów:

 • Czym różni się tolerancja od akceptacji?
 • Gdzie jest granica tolerancji?
 • Do czego prowadzi ocena innych?

Często spotykanym problemem wśród dzieci i młodzieży jest ocena rówieśnika, który wygląda, zachowuje się inaczej niż grupa. Budzi to skrajne emocje i często jest zaczynem poważnego konfliktu w klasie. Warsztaty przeciwdziałają temu, ponieważ uświadamiają uczestnikom i uczestniczkom, jakie wartości kryją się za akceptacją, podczas zajęć uczniowie i uczennice uczą stawiać granice w taki sposób, aby nie ranić innych.