Warsztaty teatralne


Warsztaty teatralne skierowane do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym to roczny cykl zajęć wprowadzający uczestników w arkana sztuki teatralnej.
Prowadzimy je na terenie krakowskich szkół. Na zajęciach ćwiczymy dykcję, ruch sceniczny, pantomimę, bawimy się improwizując, rozwijamy wyobraźnię. Ważnym elementem naszej pracy jest drama – metoda edukacyjna polegająca na wchodzeniu w role, doświadczaniu różnych sytuacji i przeżywaniu ich w bezpiecznych warunkach. Efektem końcowym zajęć może być przedstawienie, ale celem pozostaje proces tworzenia sztuki i związane z nim wartości terapeutyczne.
Pomysł, inwencja, poszukiwanie różnych rozwiązań, dostrzeganie rozmaitych możliwości – są dla nas ważniejsze od efektu, jakim jest przedstawienie.
Najważniejszym celem naszej pracy pozostaje uwolnienie wyobraźni, mocy twórczej, poczucia sprawstwa i radości płynącej z tworzenia. Na naszych zajęciach dzieci mogą same tworzyć scenariusz, budować scenografię czy kreować efekty dźwiękowe do swojego teatralnego projektu. Praca i zabawa w zespole warsztatowym sprzyja wzmacnianiu ważnych dla dziecka postaw, takich jak wiara we własne możliwości, wytrwałość czy szacunek dla pomysłów innych twórców. To wszechstronny rozwój osobowy dzieci, które oprócz świadomości ciała, koncentracji i kultury słowa mogą rozwijać swoje zasoby osobowe oraz relacje w grupie.


Na warsztatach wykorzystujemy instrumenty intuicyjne, takie jak: kalimby, kije deszczowe, wietrzne dzwonki, bębny szamańskie czy oceaniczne. Pomagają one w stworzeniu niezwykłej atmosfery i muzycznego tła do ćwiczeń i etiud teatralnych.