WARSZTATY DLA DOROSŁYCH

Warsztaty rozwojowe – Fundacja Kurdybanek

W poszukiwaniu siebie – warsztat rozwojowy dla kobiet

Celem warsztatu jest stworzenie przestrzeni na przyjrzenie się sobie, swoim potrzebom, potencjałowi, na głębszą refleksję nad sobą, uzyskanie większej świadomości i akceptacji siebie. Warsztat prowadzony jest metodą dramy, wykorzystujemy także elementy arteterapii oraz pracy z baśnią i metaforą. Narzędzia te, poprzez pracę z ciałem i wchodzenie w role, pozwalają na bliższe przyjrzenie się sobie w relacjach z innymi i z samym sobą.
Warsztat ten ma charakter rozwojowy, nie terapeutyczny.

Warsztat ten skierowany jest do kobiet, które poszukują odpowiedzi na pytania o to, na jakim etapie życia jestem, jakie są moje potrzeby, jakie role społeczne i powinności realizuję, czy pozostaję w zgodzie ze sobą, jakich dokonuję wyborów, czy są one zgodne z moimi potrzebami, czy oczekiwaniami innych?

Warsztat ten to także radość i inspiracja ze spotkania z innymi kobietami.

Ja w emocjach

Celem tego warsztatu jest wejście w świat emocji, przyjrzenie się temu, co nas porusza, zobaczenie, jaka jest ekspresja naszych emocji i zrozumienie, jakie potrzeby za nimi stoją.

Emocje są nieodłączną częścią naszego życia. Wpływają na nasze postrzeganie świata, na zachowanie, na motywacje, na relacje z innymi. Są wielobarwne i często trudne do określenia słowami.

Warsztaty będą przestrzenią do:
– zwiększenia samoświadomości, dzięki której możliwe jest lepsze zrozumienie swoich doznań, emocji, myśli i potrzeb,
– empatycznego odbioru swoich uczuć, myśli,
– pobudzenia do refleksji na temat wpływu uczuć na nasze życie,
– poszukiwania przyczyn i skutków przeżywanych emocji,
– uruchomienia ciała, umysłu i emocji przy pomocy dramy,
– pracy w atmosferze otwartości i nieoceniania.

Dla kogo jest ten warsztat?
Dla osób, które chcą świadomie przeżywać swoje emocje,
Dla osób, dla których ważne jest wyrażanie i nazywanie swoich emocji,
Dla osób, które chcą się przyjrzeć potrzebom, jakie stoją za ich emocjami,
Dla osób, które chcą uświadomić sobie, w jaki sposób emocje wpływają na ich relacje.

Wzorce kobiecości. W poszukiwaniu swojego archetypu

Amazonka, Hetera, Matka, Pośredniczka, Wiedźma to wzorce i archetypy kobiecości.

Czego nauczyłyśmy się od naszych matek i przewodniczek? Które wzorce realizujemy na tym etapie życia? W jaki sposób te wzorce nas określają? Do którego wzorca jest nam daleko i za jakim wzorcem tęsknimy? Czy większa świadomość wieloaspektowości natury kobiecej i możliwości czerpania z różnych wzorców, bez ich wartościowania, może nam jakoś pomóc?

Na warsztacie o wzorcach kobiecości zgłębiamy ten temat za pomocą dramy, wchodząc w role i przyglądając się sobie z bliska. Dzielimy się doświadczeniami i refleksjami. To ważne spotkanie dla kobiet, w kręgu kobiet.

Pochwała błędu

Macierzyństwo

Komunikacja w zespole

Język emocji

Dialog: rodzic – dziecko

Szkolenie: Słowo, ruch, obraz