DLA DOROSŁYCH

Warsztaty rozwojowe

Celem warsztatów rozwojowych jest stworzenie przestrzeni na przyjrzenie się sobie, swoim potrzebom, potencjałowi, na głębszą refleksję nad sobą, uzyskanie większej świadomości i akceptacji siebie. Warsztaty prowadzony są metodą dramy, z elementami arteterapii oraz pracy z baśnią i metaforą. Narzędzia te, poprzez pracę z ciałem i wchodzenie w role, pozwalają na bliższe przyjrzenie się sobie w relacjach z innymi i z samym sobą.
Warsztaty te mają charakter rozwojowy, nie terapeutyczny.

Przykładowe tematy: W poszukiwaniu siebie; Ja w emocjach; Wzorce kobiecości; Macierzyństwo

Szkolenia edukacyjne

Celem warsztatów szkoleniowych jest zapoznanie osób pracujących z grupami z dramą jako techniką użyteczną do pracy edukacyjnej i rozwojowej.

Drama: Słowo, ruch, obraz
Drama stosowana (ang. applied drama) to metoda pracy z grupą bazująca na naturalnej skłonności ludzi do wcielania się w inne postacie. Pod bezpiecznym płaszczem roli uczestnicy poznają swoje sposoby reagowania, ale i trenują nowe rozwiązania sytuacji konfliktowych. Drama nie bazuje na scenariuszu, ale na improwizacji, dlatego ważne jest, aby wszystko odbywało się w duchu zabawy i spontaniczności. Dopiero wtedy ludzie odkrywają nowe możliwości działania.

Inne szkolenia: Komunikacja w zespole; Dialog: rodzic – dziecko.