O NAS

Nasz zespół to grono psycholożek i pedagożek, które mają doświadczenie trenerskie pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi w obszarze profilaktyki i psychoedukacji. Pracujemy metodą dramy, arteterapii, wykorzystujemy także instrumenty intuicyjne, dzięki którym uruchamiamy komunikację pozawerbalną, co służy rozwojowi uważności na siebie i innych. Naszym celem jest wspieranie rozwoju w obszarze emocji, zachowań społecznych, postaw i wartości służących budowaniu satysfakcjonujących relacji.

ZESPÓŁ

Wioletta Szuba – certyfikowana trenerka dramy, absolwentka polonistyki i kulturoznawstwa UJ, Studium Terapii przez Sztukę, Studiów podyplomowych z Arteterapii, a także Szkoły Trenerów Dramy oraz Kursów: Teatru Forum oraz Teatru ze Społecznością DramaWay. Prowadzi warsztaty teatralne oraz z zakresu profilaktyki, a także szkolenia dramowe dla kadr pedagogicznych oraz warsztaty rozwojowe. Właścicielka firmy Karimba Teatr Drama Arteterapia. Współautorka programu „Z bajką w świat emocji”. Współzałożycielka i Członkini Zarządu Fundacji Inicjatyw Twórczych i Społeczno-Edukacyjnych Kurdybanek, której misją jest m. in. wpieranie edukacji formalnej oraz realizacja projektów społecznych.

Magdalena Michnowicz – jest psycholożką, socjoterapeutką i trenerką z doświadczeniem w pracy z dziećmi i z młodzieżą. Prowadzi szkolenia rozwijające umiejętności psychospołeczne w organizacjach pozarządowych i placówkach edukacyjnych. Skończyła m.in. Szkołę Trenerów STER, Kurs Dramy Stosowanej i Szkolenie certyfikacyjne Trener umiejętności społecznych TUS SST, Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Aktualnie pracuje w CPES Parasol w Programie Rakowicka 10 oraz w Tamie – Krakowskim Centrum Budowania Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Przemocy w Szkole przy Krakowskim Ośrodku Terapii.W Karimbie prowadzi warsztaty dramowe o emocjach, konsultuje scenariusze oraz zajmuje się merytorycznym opracowaniem programu dla dzieci o wartościach.

Ismena Ładecka – psycholożka i trenerka. Jej pasją jest praca z grupą, wykorzystywanie jej dynamiki i potencjału edukacyjnego. Od 2008 roku prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży (w obszarach m.in. integracji grupy, radzenia sobie z emocjami, komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, metod szybkiej nauki oraz szeroko pojętej twórczości), a także szkolenia miękkie dla dorosłych. Oprócz psychologii, interesuje się grami fabularnymi i symulacyjnymi, literaturą fantastyczną, oraz tańczy tango argentyńskie. W bajkach dramowych wykorzystuje także swoje zdolności aktorskie i improwizacyjne.

Anna Ćwiklińska – psychoterapeutka i arteterapeutka. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Interesuje się metodą komunikacji NVC (Porozumienie bez przemocy) i często wykorzystuje jej elementy podczas warsztatów. W obszarze jej zainteresowań jest także Teatr Forum jako innowacyjna forma teatru społecznego i edukacyjnego. Członkini Zarządu Fundacji Inicjatyw Twórczych i Społeczno-Edukacyjnych Kurdybanek, w której koordynuje i realizuje projekty. Aktualnie kończy edukację w Szkole Psychoterapii Gestalt IIPG. W pracy nad bajkami dramowymi pełni rolę konsultantki.

Julia Jeleśniańska – studentka psychologii IV roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Interesuje ją wpływ dramy na poznawcze funkcjonowanie dzieci i młodzieży oraz na rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych, a także zagadnienia z zakresu psychologii nauczania i wychowania oraz psychoterapia systemowa. Przez 5 lat działała w amatorskich grupach teatralnych, co zaowocowało zaangażowaniem się w metodę Teatru Forum. Brała udział w projekcie Erasmus + Akcja 1. Mobilność osób pracujących z młodzieżą, w którym szkoliła się z metody Teatru Forum. Prowadziła spotkania szkolnego Klubu Inicjatyw Społecznych w ramach projektu “Działam, więc jestem. Obywatelskość dzieci i młodzieży” w Fundacji Kurdybanek. W Karimbie jest co-trenerką prowadzącą warsztaty „Z bajką w świat emocji”.

Katarzyna Pragacz – studentka IV roku psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Aktualnie aktywnie działa na UJ, m.in. jako członkini Uczelnianej Komisji Dydaktycznej Samorządu Studentów UJ, koordynatorka Sekcji Trenerskiej FLOW Koła Naukowego Studentów Psychologii UJ oraz członkini Rady Wydziału Filozoficznego UJ. Prowadziła spotkania szkolnego Klubu Inicjatyw Społecznych w ramach projektu “Działam, więc jestem. Obywatelskość dzieci i młodzieży”. Brała udział w projekcie Erasmus + Akcja 1. Mobilność osób pracujących z młodzieżą, w którym szkoliła się z metody Teatru Forum. Ukończyła również szkolenie “Drama: słowo, ruch, obraz”, którego przedmiotem była drama jako metoda edukacyjna i rozwojowa do pracy z grupami. W Karimbie jest co-trenerką warsztatów programu profilaktycznego dla przedszkoli „Z bajką w świat emocji”.

WSPÓŁPRACUJEMY: