Korzyści

Dlaczego warto zorganizować warsztaty o emocjach w przedszkolu?

  • mówienie o emocjach i o właściwych zachowaniach w ich wyrażaniu staje się normą grupową,
  • uczestnicy i uczestniczki będąc w roli bohatera zbiorowego, w „płaszczu eksperta” mają satysfakcję i poczucie sukcesu, gdy nauczą rozumieć postać z bajki wyrażania emocji,
  • nauczyciele i nauczycielki wzbogacają swój warsztat pracy, otrzymując także materiały edukacyjne z ćwiczeniami o omawianych emocjach oraz bajkę w formie czytanki o dalszych losach bohaterów bajki do utrwalania rozmowy o tym, co wydarzyło się w świecie przedstawionym i w świecie emocjonalnym dzieci,
  • uczestnictwo w rocznym cyklu bajek sprzyja otwarciu dzieci na nowe formy ekspresji: teatralnej i instrumentalnej,
  • dzięki bajkom dzieci stają się bardziej uważne na język emocji.