IDEA

Warsztaty, które prowadzę to zarówno przygoda z teatrem, jak i zajęcia rozwojowe dla dzieci. Ich efektem końcowym może być przedstawienie, ale celem pozostaje proces tworzenia sztuki i związane z nim wartości terapeutyczne.
Warsztaty teatralne z elementami arteterapii dla dzieci i młodzieży prowadzę na terenie krakowskich szkół. Zajęcia trwają od września do czerwca. Cykl zajęć uwieńczony jest pokazem warsztatu teatralnego. Pomysł, inwencja, poszukiwanie różnych rozwiązań, dostrzeganie rozmaitych możliwości – są dla mnie ważniejsze od efektu jakim jest przedstawienie.
Najważniejszym celem mojej pracy pozostaje uwolnienie wyobraźni, mocy twórczej, poczucia sprawstwa i radości płynącej z tworzenia. Na moich zajęciach dzieci mogą same tworzyć scenariusz, budować scenografię czy kreować efekty dźwiękowe do swojego teatralnego projektu. Praca i zabawa w zespole warsztatowym sprzyja wzmacnianiu ważnych dla dziecka postaw, takich jak wiara we własne możliwości, wytrwałość czy szacunek dla pomysłów innych twórców.