IDEA

Warsztaty, które prowadzimy, to zarówno przygoda z teatrem i dramą, zajęcia rozwojowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także psychoedukacja. Ich celem jest zwiększenie wiedzy o samym sobie, świadomość swoich myśli i uczuć, umiejętność radzenia sobie z emocjami, a także umiejętność patrzenia na świat swoimi oczami. Ważne jest dla nas także stwarzanie takiej przestrzeni, by uczestnicy i uczestniczki naszych zajęć mogli twórczo wyrażać siebie. Uważamy, że to ważne komponenty satysfakcjonującego i pełnego życia. Przyświeca nam idea ….. Napisać o dramie, teatrze i arteterapii.

Cele te realizujemy na następujących warsztatach:

Warsztaty teatralne

Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

Warsztaty rozwojowe

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycielek i nauczycieli, studentek i studentów, trenerek i trenerów