Drama

W naszych warsztatach wykorzystujemy elementy dramy, której główne założenie opiera się na wchodzeniu w role i przeżywaniu losów swojej postaci na pograniczu dwóch światów: świata fikcji i świata własnych emocji. W tym bezpiecznym „płaszczu” dzieci mogą stać się na chwilę kimś innym, by swobodnie mówić o różnych, przeżywanych przez siebie emocjach, przyjrzeć się swoim sposobom reagowania, ale i trenować nowe zachowania, tym samym przygotowując się do działania w realnych okolicznościach.  


Drama bazuje na naturalnej skłonności ludzi do wcielania się w inne postacie. Uruchamia ciało, emocje i umysł. Jej żywiołem jest improwizacja, spontaniczność, duch zabawy.

Niemniej ważnym filarem dramy jest refleksja. Doświadczenie bycia w roli bowiem zawsze podlega omówieniu. Dzięki temu możliwa jest zmiana.

Drama uznana została także za skuteczną metodą edukacyjną. Potwierdziło to m.in. międzynarodowe badanie przeprowadzone w 2010 r. „Drama Improves Lisbon Keys Competences in Education”, w którym wzięło udział ponad 4500 osób z 12 różnych krajów. Doświadczenie dramowe prowadzi do większej elastyczności, kreatywności i aktywności społecznej. Podnosi kompetencje społeczne, poczucie własnej wartości, motywuje do działania, stwarza możliwość rozmowy na trudne tematy, jest pretekstem do głębokiej autorefleksji.